خانه

فعالیت انجام شده در دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در دودهه‌ی گذشته در زمینه‌ی ترویج علوم ریاضی و توسعه‌ی فعالیت‌های آموزش ریاضی به انباشت تجربیات ارزنده‌ای انجامیده است. این فعالیت‌ها به صورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی، توسعه‌ی باشگاه‌های اینترنتی در قالب طرح شبکه‌ی مدرسه، طراحی خانه ریاضیات، برگزاری مسابقات ریاضی و کامپیوتر ویژه‌ی دانش‌آموزان و همکاری با المپیادهای ریاضی و کامپیوتر شکل گرفته است. آزمایشگاه الگوریتم‌ها و حل مساله مبتنی بر این تجربیات برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و توسعه و ترویج در زمینه‌ی آموزش ریاضی و کامپیوتر، تاسیس شده است و زیر نظر دکتر یحیی تابش به فعالیت می‌پردازد.

برنامه‌ی ریاضیات فراگیر

آزمایشگاه الگوریتم‌ها و حل مسأله وابسته به دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، قصد دارد برنامه‌ای تحت عنوان ریاضیات فراگیر برای دانش‌آموزان برگزار کند. در این برنامه قصد داریم تا ریاضیات نهفته در امور روزمره‌ را در طی کارگاه‌هایی تعاملی به بحث و بررسی بکشیم.  
این برنامه در ۴ روز از تاریخ ۳۰ تیر تا ۲ مرداد از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر برگزار می‌گردد.

ادامه

ثبت‌نام پایان یافت.