حامیان

هم اکنون، آزمایشگاه الگوریتم‌ها و حل مساله، زیر نظر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف مشغول به فعالیت است.

 

دیگر حمایت‌کنندگان برنامه‌های آزمایشگاه تاکنون:

 معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

 

بازار

 

آتیه داده ‌پرداز

 

و بنیاد نیکوکاری نوشیروانی