درباره‌ی ما

 فعالیت انجام شده در دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در دودهه‌ی گذشته در زمینه‌ی ترویج علوم ریاضی و توسعه‌ی فعالیت‌های اموزش ریاضی به انباشت تجربیات ارزنده‌ای انجامیده است. این فعالیت‌ها به صورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی، توسعه‌ی باشگاه‌های اینترنتی در قالب طرح شبکه‌ی مدرسه، طراحی خانه ریاضیات، برگزاری مسابقات ریاضی و کامپیوتر ویژه‌ی دانش‌آموزان و همکاری با المپیادهای ریاضی و کامپیوتر شکل گرفته است. ازمایشگاه الگوریتم‌ها و حل مساله مبتنی بر این تجربیات برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و توسعه و ترویج در زمینه‌ی آموزش ریاضی و کامپیوتر، تاسیس شده است و زیر نظر دکتر یحیی تابش به فعالیت می‌پردازد.