گزارش برنامه فرزانگان 3 کرج

برنامه اول – 18 شهریورماه 1392

آزمایشگاه الگوریتم و حل مساله بنا به درخواست بخش پژوهش مدرسه‌ی فرزانگان 3 کرج، اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور افزایش علاقمندی دانش‌آموزان به علوم ریاضی و کامپیوتر و رشته‌های وابسته و آشنایی با بخش‌های مختلف این علوم می‌پردازد. این همکاری با برگزاری دو کارگاه در تاریخ 18 شهریورماه 1392، برای دانش‌آموزان سال اول متوسطه آغاز شد. این دو کارگاه عبارتند از کارگاه رمز (رمزنگاری) و کارگاه گراف که برای حدود 70 نفر از دانش‌آموزان در چهار گروه برگزار شد.

کارگاه‌های برگزار شده در این برنامه:

کارگاه گراف

کارگاه رمز

برنامه دوم – 18 آبان‌ماه 1392

در ادامه‌ی برنامه‌های آزمایشگاه الگوریتم و حل مساله برای مدرسه‌ی فرزانگان 3 کرج، کارگاه‌های الگوریتم 1 و الگوریتم 2 در 18 آبان‌ماه از ساعت 8 صبح تا 13 اجرا شد. تعداد افراد شرکت کننده در این کارگاه‌ها حدود 50 نفر بودند که در دو گروه 25 نفره کارگاه برگزار شد.

شرح اجمالی از کارگاه الگوریتم

اصولا در زندگی روزمره، کارهایی که انجام می‌دهیم از یک روند خاص پیروی می‌کند. به طور مثال روند تهیه یک غذا را در نظر بگیرید. برای اینکه نتیجه‌ی مطلوب حاصل شود باید یک سلسله مراحل را به همان ترتیبی که هست انجام دهید. با تهیه لوازم و مواد اولیه مورد نیاز شروع می‌کنید. طی یک ترتیب خاص مواد حاصل را با هم ترکیب می‌کنید. در صورت لزوم از گرم کردن و سرد کردن آن‌ها استفاده می‌کنید و در نهایت نتیجه‌ی مطلوب حاصل می‌شود.

در دنیای علوم کامپیوتر به یک چنین دستورالعمل‌هایی که نتیجه‌ی مطلوب را به دست می‌دهد، الگوریتم می‌گوییم. در این کارگاه می‌خواهیم با نحوه‌ی تفکر الگوریتمی و برخی از الگوریتم‌های معروف که کاربردهای فراوانی دارند آشنا شویم.