معمای هفته

در این برنامه قصد داریم تا هر هفته معمایی ساده و جذاب مطرح کنیم که بدون استفاده از ریاضیات پیشرفته و تنها با تکیه بر منطق و استدلال برای دانش‌آموزان قابل حل باشد. پاسخ‌های خود را می‌توانید در فرم انتهای هر معما برای ما ارسال کنید. معمای هر هفته، شنبه روی سایت قرار می‌گیرد و مهلت ارسال پاسخ هر معما، تا انتهای همان هفته است. دانش‌آموزانی که بیشترین پاسخ صحیح را تا برنامه‌ی آتی آزمایشگاه داشته باشند به این برنامه دعوت خواهند شد. (در پاسخ‌های خود دقت کنید چون هر شخص تنها یک‌بار می‌تواند به هر معما پاسخ دهد.)

اگر معمای پیشنهادی دارید می‌توانید آن را به همراه پاسخ کامل به آدرس aplab@sharif.ir ارسال کنید تا در صورت تایید در این بخش با نام خودتان استفاده شود. در معماهای ارسالی لطفا مراجع را نیز ذکر کنید.


معمای هفته‌ی هفته‌ی هفتم به زودی روی سایت قرار می‌گیرد.


معمای هفته‌ی ششم : فرار از گره

مرجع معما: ریاضیات سرشار از زیبایی، مترجمان: رویا فائقی - کاظم فائقی، انتشارات جاودان خرد

پاسخ در صفحه‌ی معما قرار گرفته است.


معمای هفته‌ی پنجم: انسان‌های کشسان

مرجع معما: کتاب توپولوژی شهودی، ترجمه ارشک حمیدی

پاسخ در صفحه‌ی معما قرار گرفته است.


معمای هفته‌ی پنجم: دزدان دریایی و تقسیم عادلانه

پاسخ‌های صحیح رسیده از:

  • شاپور خدابنده‌لو از دبیرستان خیام نیشابور

مرجع معما: از مجموعه مسائل آزمایشگاه انتخاب شده است و مرجع آن مشخص نیست. سوال مربوط است به تحلیل رفتار انسان‌ها براساس نظریه بازی‌ها.


معمای هفته‌ی چهارم: رابین‌هود و گاوصندوق شاه‌لیر

پاسخ‌های صحیح رسیده از:

  • شاپور خدابنده‌لو از دبیرستان خیام نیشابور

مرجع معما (با تغییراتی در بیان): از اردوش تا کی‌یف، راس هانسبرگر، ترجمه علی ساوجی


معمای هفته‌ی سوم: تخم اژدهای افسانه‌ای

متاسفانه برای این معما پاسخ صحیحی دریافت نشد.

مرجع معما (با تغییراتی در بیان):


معمای هفته‌ی دوم: سیم‌کشی

پاسخ‌های صحیح رسیده از:

  • روزبه مشکین‌نژاد از دبیرستان علامه حلی 1 تهران
  • مریم بحرانی از The Hotchkiss School

مرجع معما: 175 مسئله‌ی منطقی، دی یرد بیزام-یانوش هرتسگ، مترجم: پرویز شهریاری، نشر نی


معمای هفته‌ی اول: زندانی‌ها و نگهبان‌ها

پاسخ‌های صحیح رسیده از: نیما پورخانی، علی کاظمینی، سارا کوشکی.

مرجع معما: ریاضیات سرشار از زیبایی، مترجمان: رویا فائقی - کاظم فائقی، انتشارات جاودان خرد